Friday, March 27, 2009

பயர்பாக்ஸின் (Firefox) வேகத்தை அதிகரிக்க புதிய வழி

உங்கள் பயார் பாக்ஸ் உலவியை திறந்து about:config என்று டைப் செய்து Enter செய்யவும்.

1.
ஒரு புதிய விண்டோவில் ஒரு எச்சரிக்கை செய்தி தோன்றும். அதைப்பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை.


2.I’ll be careful,…. என்ற Button ஐ கிளிக் செய்யவும்.


3.அங்கே தோன்றும் Filter bar இல் network.http.pipelining என்று டைப் செய்யவும் புதிதாக தோன்றும் மூன்று வரிகளில் முதல் வரியில் (network.http.pipelining ) Double click செய்யவும் .அதில் Value என்பது True ஆக மாறியிருக்கிறதா என்று கவனிக்கவும்.


4.அடுத்ததாக உள்ள network.http.pipelining.maxrequest என்பதை Double click செய்து தோன்றும் விண்டோவில் 4 என்பதை 8 ஆக மாறிக்கொள்ளவும்.

5.
கடைசியில் உள்ள network.http.proxy.pipelining என்பதை Double click செய்து False என்பதைTrue ஆக மாற்றிக்கொள்ளவும்.

6.
இனி about:config விண்டோவில் Right click செய்து New என்பதை select செய்யவும் . அதில்Boolean என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

7.
புதியதாக தோன்றும் விண்டோவில் content.interrupt.parsing என்று டைப் செய்து Okசெய்யவும் .

8. 
இறுதியாக true என்பதை select செய்து ok செய்யவும் .
கார்த்திக் 

No comments: