Sunday, July 20, 2008

செர்ச் மி - முப்பரிமாண தேடு தளம் ( 3D Search Engine)

வழக்கமாக தேடு தளங்கள்(Search Engines) கொடுக்கப்படும் குறி சொற்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட இணைய தளங்களின் தகவல்களை, இணைய முகவரிகளை வார்த்தைகளில் காண்பிக்கும்.இந்த செர்ச் மி தளம் Searchme அந்த இணைய தளங்களின் முகப்பு பக்கங்களையே படங்களாக காண்பிக்கிறது.அந்த முகப்பு பக்கங்களை ஒவ்வொன்றாக புரட்டி பார்ப்பது போல் ஒரு முப்பரிமான தேடல் வசதியை கொடுக்கிறது இந்த செர்ச் மி தளம்.தற்போது பீட்டா பதிப்பில் உள்ளது. முழுமையாக வெளியிடப்படும் போது மேலும் சிறப்பாக தேடும் என எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பு: இந்த தளத்தில் நுழையும்போது Pop-up Blocker ஐ செயலிழக்க செய்யவும்.

தளத்திற்கு செல்ல இங்கே சொடுக்கவும் Searchme இந்த தளம் குறித்த வீடியோ படம் கீழே...உரிமை பிரேம்ஜி

No comments: